انسان حیوانی است ناطق!

انسان گرچه خود را اشرف مخلوقات می داند و به حق نیز چنین است، بی گمان، جنسی حیوانی دارد. چنان که فلاسفه در تعریف انسان، او را حیوانی ناطق خوانده اند. شباهت ها و همسانی های میان انسان و حیوانات، به ویژه پستانداران چنان بسیار است که گاه بیماری ها و درمان های یکسانی بر هر دو عارض می شود.

وب سایت نیشنال جئوگرافیک در وب سایت خود عکسی را منتشر ساخته که بیش از پیش شباهت های انسان و حیوان را به تصویر می کشد. به واکنش های این شیر در چهره اش بیشتر دقت کنید! لبخند

/ 2 نظر / 5 بازدید
خاتون

دوست خوب ممنونم از دعوتتان[گل]